Bildiri özetleri ardaari@gmail.com adresine yollanacaktır. Özetler 12 Times New Roman, tek satır aralıklı, başlık bold, yazar adı, çalıştığı kurum, e-posta adresi alt alta yazılı olarak yollanacaktır.

Dr. İlker ÖZÇELİK, ilkerozzcelik@gmail.com (Organizasyon)

Prof. Dr. Arda ARIKAN, ardaari@gmail.com (Bildiri özetleri ve tam metinler)

Katılım ücreti

Sempozyuma katılım ücreti 200 TL’dir ve aşağıdaki harcamaları kapsar:

Öğle yemekleri ve ikramlar

Açılış kokteyli

Basılı materyaller (Program, Özet Kitapçığı, Dosya, Notluk, Kalem, vs.)

İsim etiketi

Katılım Belgesi