Deyişbilim alanına giren bütün bildiri özetleri hakem kurulunun onayından sonra sunum olarak kabul edilecektir. Sempozyumda sunulabilir bulunan Deyişbilim alanına ait konular şunlar olabilir:

Kuramsal tartışmalar

Dilbilim ve edebiyat ilişkisi

Dilbilimsel ve Deyişbilimsel yöntemlerle edebiyat ve kültür ürünlerinin incelenmesi

Edebiyatta üslup (biçem) tartışmaları

Estetik ve dil/metin ilişkisi