15 Kasım 2019

Bildiri özetlerinin gönderiminin son günü (Özetler ardaari@gmail.com adresine yollanacaktır). Özetler 12 Times New Roman, tek satır aralıklı, başlık bold, yazar adı, çalıştığı kurum, e-posta adresi alt alta yazılı olarak yollanacaktır)

28-29 Kasım 2019

Sempozyum günleri

6 Aralık 2019

Bildiri tam metinlerinin gönderiminin son günü

15 Aralık 2019

Tam metinlerin e-proceedings olarak yayımlanması