Sempozyumda sunulan bildirilerin özetleri özetler kitapçığında yayımlanacaktır. Buna ek olarak, kabul edilen bildirilerin yazarlarına sempozyum öncesinde (kabul mektubuyla) gönderilecek olan şablonun kullanılmasıyla hazırlanan ve 6 Aralık 2019 tarihine kadar teslim edilen bildiri tam metinleri 15 Aralık 2019 tarihinde e-proceedings olarak yayınlanacaktır.